prof. zw. dr hab.

Krzysztof

Radosław

Mazurski

Witam!

Cieszę się, że mogę zaprezentować na tej drodze moją osobę. Mam nadzieję na bezpośrednie też spotkanie. Oto kilka podstawowych danych osobowych o mnie.

Urodzony 13.08.1946 r. w Warszawie, od 1947 r. we Wrocławiu. Tu I Liceum Ogólnokształcące (1960-1964), studia geograficzne na Uniwersytecie Wrocławskim (1964-1969). Praca magisterska z zakresu geomorfologii pod kierunkiem prof. Alfreda Jahna. Kształcenie eksperckie w Instytucie Afrykanistyki Uniwersytetu Warszawskiego 1975-1976.

Praca zawodowa

październik 1969 - luty 1970 – Zarząd Okręgu PTTK we Wrocławiu;

luty 1970 - maj 1982 – Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych (zwolniony w ramach represji za działalność w NSZZ „Solidarność”, internowany i skazany);

czerwiec 1982 - październik 1983 – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu;

listopad 1983 - listopad 1999 – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu;

od 1990 r. kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki tejże Uczelni w Jeleniej Górze;

1998 - 2009 – Uniwersytet Wrocławski Wydział Pedagogiki Filia w Kłodzku  

1.12.1999 - 31.08.2013 – Katedra Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej;

1.10.2002 - 31.08.2006 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy Instytut Turystyki i Rekreacji;

1.10.2002 -… – Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu - Wydział Turystyki w Kłodzku, 1.10.2013-30.10.2014 kierownik Katedry Turystyki, następnie w Katedrze Zarządzania.

 

Doktorat w 1980 r., habilitacja w 1987 r., tytuł profesora nauk ekonomicznych w 1998 r. Od września 2009 r. profesor zwyczajny w Politechnice Wrocławskiej i Wyższej Szkole Zarządzania "Edukacja".

Członek Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego od 1995 r. i jej przewodniczący 2005-2015, od 8.05.2015 r. członek jej Prezydium; wiceprzewodniczący (1991-2010) Rady Nadzorczej Fundacji Kultury Ekologicznej EKO w Jeleniej Górze („Dwór Czarne”). Członek Sekcji Sudeckiej Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN (1999-2010). Wiceprezes Naturefriends International 2008-2011. Członek Komisji Architektury i Urbanistyki Oddziału PAN we Wrocławiu 2011-2015.

 

Profil naukowy

 

destrukcja i ochrona środowiska (sozologia); 

gospodarka przestrzenna;

geografia rolnictwa;

regionalistyka;

krajoznawstwo i turystyka w aspekcie programowym.

 

Hobby

 

działalność społeczna w Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym (członkostwo od 1963 r.), szczególnie w pionie krajoznawczym (od 1968 r.) – członek Zarządu Głównego 1989-2005 (w latach 1989-1991 jego wiceprezes) i Komisji Krajoznawczej ZG (1977-2010 r., przewodniczący 2002-2010 r.). Redaktor naczelny magazynu turystyki górskiej i podróży „Na Szlaku” (1986-…), ukazującego się w Oddziale Wrocławskim PTTK. Honorowy Członek PTTK od 2013 r. Zasłużony Instruktor Krajoznawstwa, instruktor turystyki górskiej, fotografii krajoznawczej i przewodnictwa. Przewodnik sudecki, dolnośląski i wrocławski. Redaktor naczelny rocznika „Śląski Labirynt Krajoznawczy” (1996-1998);

wieloletnia działalność w Zarządzie Regionalnym Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego (od 1981 r.), wiceprezes jego Zarządu Regionalnego 2013-2015 i od lutego 2015 wiceprezes Zarządu Głównego Dolnośląskiego Towarzystwa Regionalnego (kontynuacja), członek redakcji jego rocznika „Dolny Śląsk”. Członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego od 1981 r.; 

turystyka górska i podróże; 

publicystyka i przewodnikopisarstwo: Śląsk, Sudety, Łużyce.

 

Ważniejsze książki naukowe

 

Gospodarowanie rolniczą przestrzenią produkcyjną w Polsce. AE Wrocław 1986;

Antropogeniczna destrukcja środowiska rolniczego Dolnego Śląska. AR Wrocław 1988;

Schlesien heute. Leer: Rautenberg 1991 (znaczący współudział);

Zagrożenia środowiska Dolnego Śląska. Wrocław: OW Sudety 1994;

Podstawy sozologii. Wrocław: OW Sudety 1998;

Miłość i dramaty królewny Marianny. Wrocław: OW Sudety 2000, 2005;

Geografia turystyczna Sudetów. Wrocław: OW Sudety 2003;  

Tereny zielone uzdrowisk sudeckich. Wrocław: WTN 2003;

Geneza i przemiany turystyki. Wrocław 1o, 2006, 2o 2008;

Krajoznawstwo PTTK 1950-2005. Wrocław 2007;

Historia turystyki sudeckiej. Kraków 2012;

Cywilizacyjna pozycja turystyki. Wrocław 2014.

 

Ponadto dwa wydania skryptu „Ochrona środowiska” i trzy wydania „Wybrane zagadnienia geografii ekonomicznej”, skrypt „Ekonomiczne podstawy regionalizacji” oraz znaczący udział we wszystkich 21 tomach „Słownika geografii turystycznej Sudetów”.

Lista publikacji naukowych obejmuje ponad 350 pozycji, zaś wszystkich – ponad 2550. Ukazało się ponad 50 przewodników, najważniejsze to:

Świeradów Zdrój i okolice. Warszawa 1974 (pierwszy!);

Ziemia Kłodzka i Góry Opawskie (wraz ze Zbygniewem Martynowskim). Warszawa 1o 1978, 2o 1988;

Sudety Zachodnie (wraz z Januszem Czerwińskim). Warszawa 1983;

serie przewodników po sanktuariach dolnośląskich i pasmach sudeckich, regionach nizinnych Dolnego Śląska oraz miejscowościach i ich okolicach.

 

Odznaczony

 

     —   Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2001);

     —   złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2011).

     Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego w 2012 r.

 

 Dziękuję za odwiedziny!

 

Krzysztof R. Mazurski

 

 

Aktualizacja: 8.05.2015

Poprzedni licznik wskazywał 24.500 wejść.

 

 

 

 

 

 

 

 

Licznik odwiedzin:

4991

Kontakt ze mną:

mazurski@wr.onet.pl

Copyright by:

krmazurski.pl

Designed by Reaktia Jan Kobiałka - projektowanie stron internetowych Wrocław